היוזמה הישראלית - סיכום

היוזמה הישראלית מציעה נוסחה מוסרית, מעשית ופשוטה לפתרון ארוך-טווח לסכסוך הישראלי ערבי
 
מוסרית – פתרון מוסרי המתייחס לבני אדם, במקום פתרון פוליטי, המנציח את המאבק, את האלימות ואת העוני.
היוזמה הישראלית מציעה לפלשתינים להפוך מפליטים לאזרחים, במדינות בעלות עתיד מדיני וכלכלי – במקום במדינת-חסות נטולת יכולת קיום עצמאית כפי שהוצע לפלשתינים בהסכמי אוסלו. היא מציעה לסיים את הטרגדיה ההומנית, הנמשכת מאז מלחמת העצמאות, ולפתוח עתיד של תקווה אישית וקהילתית לשכנינו ולנו. פתרון מוסרי הוא כזה, המתבסס על זכותה של ישראל להתקיים בגבולות בני הגנה, תוך שמירת מהותה כמדינת העם היהודי.

מעשית – האיומים האסלאמיים על היציבות במזרח התיכון יוצרים חלון הזדמנויות היסטורי לפתרון הבעיה הפלשתינית ולשיתוף אינטרסים עם מדינות ערב והעולם המערבי.
קריסתה של קונספציית המדינה הפלשתינית מאפשרת חשיבה חדשה ומוליכה ישירות לתכני "היוזמה הישראלית". למרות שלמותה של התוכנית, היא מודולרית: גם מימוש חלקים מן התכנית יביא תועלת מרובה לישראל ולשכנותיה.
 
פשוטה – ללא הסכמי ביניים, ללא ישויות בעלות ריבונות לא מוגדרת, ללא "ציפיות" ו"חיזוקים".
היוזמה הישראלית מציעה מפה חדשה-ישנה של המזרח התיכון, שבה ישראל נהנית מעומק אסטרטגי חיוני ומגבולות טבעיים ובני הגנה, רחוקים ממרכזי האוכלוסייה, ומקיימת שיתוף פעולה כלכלי פורה עם שכנותיה, לתועלת האזור כולו. היוזמה הישראלית מציעה דרך אחרת לשלום, הנותנת מענה לטרגדיה האנושית של כל הצדדים, ומציבה תקווה לאחר הקריסה הכואבת של תפישות השלום הישנות.